Encyklopedia Leków

Listopad 3, 2007

Acebutolol

Filed under: Alergia, Choroby, Diet, drugs, Fitness, Health, Leczenie, Leki, Zdrowie — encyklopedialekow @ 8:33 pm
Nazwa handlowa leku:
  Acebutolol
Nazwa międzynarodowa:
  ACEBUTOLOLI HYDROCHLORIDUM
Postacie występowania leku:
  tabletki powlekane
Jak działa lek?
 • Lek ten należy do grupy tzw. beta-blokerów. Oznacza to, że blokuje pewne miejsca w sercu (receptory beta-adrenergiczne), powodując tym samym zwolnienie i umiarowienie akcji serca.
 • Obniża ciśnienie tętnicze krwi.
Kiedy lek ma zastosowanie?
 • W leczeniu niemiarowości akcji serca różnego pochodzenia.
 • W leczeniu nadciśnienia tętniczego średniego i dużego stopnia.
 • W leczeniu choroby niedokrwiennej serca (dusznicy bolesnej).
Jakie są zasady przyjmowania leku?
 • Dawka i częstotliwość przyjmowania leku jest ustalana przez lekarza prowadzącego. Lek przyjmuje się doustnie.
 • Pamiętaj! Jeżeli zapomnisz zażyć lek na czas, nigdy nie przyjmuj podwójnej dawki!
Jakie mogą być niepożądane skutki?
 • Wykwity skórne.
 • Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (niestrawność, biegunka).
 • Ogólne osłabienie.
 • Gdy powyższe dolegliwości nasilają się, skontaktuj się z lekarzem.
Stosowanie leku może również wywołać:
 • Spadek ciśnienia krwi.
 • Zwolnienie akcji serca.
 • Obniżenie poziomu cukru we krwi.
O czym należy poinformować lekarza?
 • O tym, że chorujesz na cukrzycę.
 • O tym, że chorujesz na dychawicę oskrzelową (astmę).
 • O tym, że chorujesz na serce.
 • O tym, że chorujesz na nerki.Przeciwskazania dla kobiet w ciąży oraz matek karmiących
 • Poinformuj lekarza, jeśli jesteś lub przypuszczasz, że możesz być w ciąży, a także gdy karmisz piersią.
 • Powiadom lekarza o innych lekach, które aktualnie stosujesz (zwłaszcza gdy przyjmujesz inne leki nasercowe).
W czasie stosowania leku unikaj przyjmowania:
 • Cordaronu.
 • Inhibitorów MAO (Deprenyl, Jumex, Nardil, Parnate, Segan, Selerin, Selenor).
Zapamiętaj!
  Nie wolno nagle odstawić leku, gdyż może to spowodować ciężkie zaburzenia rytmu, a nawet zawał mięśnia sercowego.
Postać farmaceutyczna preparatu:
Acebutolol (Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.) tabletki powlekane 200mg, 30 tabl.
Reklamy

ACC

Filed under: Alergia, Choroby, Diet, drugs, Fitness, Health, Leczenie, Leki, Zdrowie — encyklopedialekow @ 8:32 pm
Nazwa handlowa leku:
  ACC
Nazwa międzynarodowa:
  ACETYLCYSTEINUM
Postacie występowania leku:
  granulat do przygotowania roztworu, roztwór do wstrzykiwań
Jak działa lek?
  Lek należy do grupy tzw. leków mukolitycznych, tj. upłynniających wydzielinę w drogach oddechowych. Zmniejsza lepkość śluzu, co ułatwia usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych. Ułatwia również czynność nabłonka odpowiedzialnego za usuwanie nadmiaru wydzieliny w drogach oddechowych.
Kiedy lek ma zastosowanie?
  Lek stosowany jest w leczeniu ostrych i przewlekłych zapaleń oskrzeli, dychawicy oskrzelowej i mukowiscydozy.
Jakie są zasady przyjmowania leku?
 • Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz prowadzący.
 • U dzieci lek stosujemy od 2 roku życia. Zapamiętaj dokładnie, jaką dawkę ustalił lekarz dla Twojego dziecka.
 • Granulat do przygotowania roztworu należy uzupełnić, do miejsca oznaczonego kreską, przegotowaną i ochłodzoną wodą.
 • Lek w postaci iniekcji podaje wyłącznie wykwalifikowany personel medyczny.
 • Pamiętaj! Nigdy nie przyjmuj podwójnej dawki, nawet jeżeli zapomnisz zażyć lek na czas!
Jakie mogą być niepożądane skutki?
 • Rzadko może dojść do skurczu oskrzeli (szczególnie u chorych na dychawicę oskrzelową).
 • Nudności, wymioty.
 • Gorączka, dreszcze, wodnisty wyciek z nosa.
 • Powyższe działania niepożądane nie pojawiają się w przypadku stosowania prawidłowych dawek. Gdyby działania te wystąpiły i ulegały nasileniu, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem!
O czym należy poinformować lekarza?
 • O tym, że chorujesz na chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy.
 • Poinformuj lekarza, jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią.
 • Powiadom lekarza o innych lekach, które aktualnie stosujesz.
Zapamiętaj!
 • Jeżeli w trakcie stosowania leku pojawią się napady duszności na skutek skurczu dróg oddechowych, zaprzestań stosowania leku i skontaktuj się z lekarzem.
 • Przedstaw lekarzowi wyniki badań laboratoryjnych, których wykonanie zlecił Ci w czasie ostatniej wizyty.
Postać farmaceutyczna preparatu:
ACC (Hexal AG) granulat do przygotowania roztworu 20mg/ml, 1 fl. 75 ml (30g granulatu)
ACC (Hexal AG) granulat do przygotowania roztworu 20mg/ml, 1 fl. 150ml (60g granulatu)
ACC (Hexal AG) roztwór do wstrzykiwań 300mg/3 ml, 5 amp. 3 ml
ACC (Hexal AG) roztwór do wstrzykiwań 300mg/3 ml, 10 amp. 3 ml
ACC (Hexal AG) roztwór do wstrzykiwań 300mg/3 ml, 50 amp. 3 ml

Październik 31, 2007

Acard

Filed under: Alergia, Choroby, Diet, drugs, Fitness, Health, Leczenie, Leki, Zdrowie — encyklopedialekow @ 8:26 am
Nazwa handlowa leku:
  Acard
Nazwa międzynarodowa:
  ACIDUM ACETYLSALICYLICUM
Postacie występowania leku:
  tabletki powlekane
Jak działa lek?
 • Zawarty w preparacie kwas acetylosalicylowy w maksymalnej dawce do 150mg na dobę hamuje zlepianie się płytek krwi, zmniejszając w ten sposób zagrożenie zamknięcia naczyń krwionośnych.
Kiedy lek ma zastosowanie?
  Stosowany jest w chorobie niedokrwiennej mięśnia sercowego w profilaktyce zawału serca, po operacjach pomostowania naczyń wieńcowych (by-pass), w miażdżycy naczyń obwodowych, w zapobieganiu wystąpienia zatorów naczyniowych i udaru mózgu u chorych z przewlekłym migotaniem przedsionków.
Jakie są zasady przyjmowania leku?
 • Skontaktuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu
 • Przyjmuj lek w czasie lub po posiłku, doustnie, nie rozgryzając tabletek
 • W profilaktyce zawału mięśnia sercowego, po by-passach, w miażdżycy zarostowej naczyń, w profilaktyce udaru mózgu: 75-150 mg dziennie – pierwsza dawka nasycająca 150 mg.
Jakie mogą być niepożądane skutki?
  Dawka kwasu acetylosalicylowego zawarta w tych preparatach jest niska i rzadko powoduje działania niepożądane.
Stosowanie leku może również wywołać:
 • Rzadko może prowadzić do zaburzeń krzepnięcia („siniaki” , krwawienia z dziąseł).
 • Wysypki i zarumienienie skóry.
 • Podrażnienie śluzówki żołądka i dwunastnicy.
O czym należy poinformować lekarza?
 • O tym, że jesteś uczulony na kwas acetylosalicylowy i inne leki przeciwzapalne.
 • O chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy oraz o stanach zapalnych przewodu pokarmowego.
 • O chorobach krwi – hemofilii, skazie krwotocznej.
W czasie stosowania leku unikaj przyjmowania:
  Napojów alkoholowych.
Zapytaj lekarza, jak stosować lek, gdy przyjmujesz jednocześnie:
  Stężenia kwasu acetylosalicylowego w surowicy krwi podczas stosowania tych preparatów są niskie więc lek nie powinien wpływać na inne preparaty stosowane w tym samym czasie. Jednakże poinformuj lekarza o jednocześnie stosowanych lekach.
Zapamiętaj!
  Kwas acetylosalicylowy zawarty w preparatach stosowanych w profilaktyce zawału mięśnia sercowego jest w o wiele niższych dawkach niż w preparatach przeciwgorączkowych, przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Tabletek tych ostatnich nie należy dzielić, rozłamywać na mniejsze części, chyba że na tabletce jest rowek poprzeczny pozwalający przyjąć pół tabletki. Pamietaj, że dawka kwasu acetylosalicylowego stosowana w profilaktyce choroby niedokrwiennej wynosi maksymalnie 150 mg na dobę.
Postać farmaceutyczna preparatu:
Bez recepty Acard (Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA) tabletki powlekane 75mg, 60 tabl.
Bez recepty Acard (Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA) tabletki powlekane 75mg, 30 tabl.

Abutol Long 400

Filed under: Alergia, Choroby, Diet, drugs, Fitness, Health, Leczenie, Leki, Zdrowie — encyklopedialekow @ 8:25 am
Nazwa handlowa leku:
  Abutol Long 400
Nazwa międzynarodowa:
  ACEBUTOLOLI HYDROCHLORIDUM
Postacie występowania leku:
  tabletki dojelitowe
Jak działa lek?
 • Lek ten należy do grupy tzw. beta-blokerów. Oznacza to, że blokuje pewne miejsca w sercu (receptory beta-adrenergiczne), powodując tym samym zwolnienie i umiarowienie akcji serca.
 • Obniża ciśnienie tętnicze krwi.
Kiedy lek ma zastosowanie?
 • W leczeniu niemiarowości akcji serca różnego pochodzenia.
 • W leczeniu nadciśnienia tętniczego średniego i dużego stopnia.
 • W leczeniu choroby niedokrwiennej serca (dusznicy bolesnej).
Jakie są zasady przyjmowania leku?
 • Dawka i częstotliwość przyjmowania leku jest ustalana przez lekarza prowadzącego. Lek przyjmuje się doustnie.
 • Pamiętaj! Jeżeli zapomnisz zażyć lek na czas, nigdy nie przyjmuj podwójnej dawki!
Jakie mogą być niepożądane skutki?
 • Wykwity skórne.
 • Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (niestrawność, biegunka).
 • Ogólne osłabienie.
 • Gdy powyższe dolegliwości nasilają się, skontaktuj się z lekarzem.
Stosowanie leku może również wywołać:
 • Spadek ciśnienia krwi.
 • Zwolnienie akcji serca.
 • Obniżenie poziomu cukru we krwi.
O czym należy poinformować lekarza?
 • O tym, że chorujesz na cukrzycę.
 • O tym, że chorujesz na dychawicę oskrzelową (astmę).
 • O tym, że chorujesz na serce.
 • O tym, że chorujesz na nerki.
 • Poinformuj lekarza, jeśli jesteś lub przypuszczasz, że możesz być w ciąży, a także gdy karmisz piersią.
 • Powiadom lekarza o innych lekach, które aktualnie stosujesz (zwłaszcza gdy przyjmujesz inne leki nasercowe).
W czasie stosowania leku unikaj przyjmowania:
 • Cordaronu.
 • Inhibitorów MAO (Deprenyl, Jumex, Nardil, Parnate, Segan, Selerin, Selenor).
Zapamiętaj!
  Nie wolno nagle odstawić leku, gdyż może to spowodować ciężkie zaburzenia rytmu, a nawet zawał mięśnia sercowego.
Postać farmaceutyczna preparatu:
  Abutol Long 400 (Schwarz Pharma Sp. z o.o.) tabletki dojelitowe 400mg, 30 tabl.

Abutol

Filed under: Alergia, Choroby, Diet, drugs, Fitness, Health, Leczenie, Leki, Zdrowie — encyklopedialekow @ 8:18 am
Nazwa handlowa leku:
  Abutol
Nazwa międzynarodowa:
  ACEBUTOLOLI HYDROCHLORIDUM
Postacie występowania leku:
  tabletki powlekane
Jak działa lek?
 • Lek ten należy do grupy tzw. beta-blokerów. Oznacza to, że blokuje pewne miejsca w sercu (receptory beta-adrenergiczne), powodując tym samym zwolnienie i umiarowienie akcji serca.
 • Obniża ciśnienie tętnicze krwi.
Kiedy lek ma zastosowanie?
 • W leczeniu niemiarowości akcji serca różnego pochodzenia.
 • W leczeniu nadciśnienia tętniczego średniego i dużego stopnia.
 • W leczeniu choroby niedokrwiennej serca (dusznicy bolesnej).
Jakie są zasady przyjmowania leku?
 • Dawka i częstotliwość przyjmowania leku jest ustalana przez lekarza prowadzącego. Lek przyjmuje się doustnie.
 • Pamiętaj! Jeżeli zapomnisz zażyć lek na czas, nigdy nie przyjmuj podwójnej dawki!
Jakie mogą być niepożądane skutki?
 • Wykwity skórne.
 • Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (niestrawność, biegunka).
 • Ogólne osłabienie.
 • Gdy powyższe dolegliwości nasilają się, skontaktuj się z lekarzem.
Stosowanie leku może również wywołać:
 • Spadek ciśnienia krwi.
 • Zwolnienie akcji serca.
 • Obniżenie poziomu cukru we krwi.
O czym należy poinformować lekarza?
 • O tym, że chorujesz na cukrzycę.
 • O tym, że chorujesz na dychawicę oskrzelową (astmę).
 • O tym, że chorujesz na serce.
 • O tym, że chorujesz na nerki.
 • Poinformuj lekarza, jeśli jesteś lub przypuszczasz, że możesz być w ciąży, a także gdy karmisz piersią.
 • Powiadom lekarza o innych lekach, które aktualnie stosujesz (zwłaszcza gdy przyjmujesz inne leki nasercowe).
W czasie stosowania leku unikaj przyjmowania:
 • Cordaronu.
 • Inhibitorów MAO (Deprenyl, Jumex, Nardil, Parnate, Segan, Selerin, Selenor).
Zapamiętaj!
  Nie wolno nagle odstawić leku, gdyż może to spowodować ciężkie zaburzenia rytmu, a nawet zawał mięśnia sercowego.
Postać farmaceutyczna preparatu:
  Abutol (Schwarz Pharma Sp. z o.o.) tabletki powlekane 200mg, 30 tabl.
  Abutol (Schwarz Pharma Sp. z o.o.) tabletki powlekane 200mg, 20 tabl.

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.